Nerwiaki

Występują pod dwiema postaciami:

  • Osłoniak wywodzi się z komórek osłonki Schwanna. Jest to guzkowa zmiana, niezbyt bolesna. Leczenie polega na usunięciu chirurgicznym.
  • Nerwiakowłókniak jest guzem składającym się z tkanki nerwowej i tkanki łącznej włóknistej; jest związany z chorobą Recklinghausena, może złośliwieć.