wirus HPV

Czynnikiem odpowiedzialnym za pojawienie się choroby o nazwie kłykciny kończyste jest wirus brodawczaka ludzkiego, a w szczególności dwie jego odmiany HPV 6 i HPV 11. Inne odmiany tego wirusa mogą powodować pojawienie się brodawek (kurzajek) na rękach i stopach, czy też doprowadzić do wystąpienia objawów nowotworowych w obrębie narządów płciowych i odbytu, ale także np. śluzówek jamy ustnej.

Szczególnie niebezpieczny jest rak szyjki macicy, który obecnie jest jedną z najbardziej groźnych chorób nowotworowych u kobiet. Dlatego też powinny one regularnie odwiedzać lekarza ginekologa i przynajmniej raz w roku wykonywać badania cytologiczne, dzięki którym można wykryć w preparacie mikroskopowym zmienione chorobowo komórki. Istnienie takich komórek jest przesłanką do wykonania bardziej szczegółowego badania, jakim jest test na obecność wirusa HPV przy zastosowaniu techniki PCR. Pozwala on określić typ wirusa oraz ustalić jakie zagrożenie onkologiczne może powodować.

Obecnie nie istnieje żaden lek, dzięki któremu możemy wyleczyć samego wirusa. Współczesna medycyna pozwala jedynie na leczenie zmian, które powstały w wyniku jego ingerencji w ciele człowieka. Oczywiście leczenie choroby jest uzależnione od stopnia nasilenia objawów i rodzaju zmian skórnych, które zostały przez niego wywołane.

Mimo tego osoba, która przebyła zakażenie tym wirusem może być jego nosicielem do końca życia. Dlatego też warto jest skorzystać z możliwości szczepienia przeciwko wirusowi HPV. W Polsce taka szczepionka jest dostępna od listopada 2006. Daje ono wysokie, lecze nie pełne, zabezpieczenie przed infekcją tym wirusem. Jej skuteczność jest najwyższa w momencie, kiedy zostanie zastosowana u młodych dziewczyn, przed rozpoczęciem kontaktów seksualnych.