POLITYKA PRYWATNOŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE.

I. Operatorem Serwisu epi-centrum.pl jest Epi Centrum Laser Clinic Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Św. Franciszka Salezego 6/1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st, Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000151034, o numerze NIP: 5213042284.
Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”). 3. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego

II. INFORMACJE W FORMULARZACH.
1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania rezerwacji terminu wizyty.
6. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.
7. Użytkownik wypełniając formularz kontaktowy wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Epi-Centrum Laser Clinic Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Św. Franciszka Salezego 6/1, w celach marketingowych i reklamowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2014 r., poz.1182 z późn. zm.).Dane udostępniane są dobrowolnie. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania.

III. LOGI SERWERA.
1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać: 1. czas nadejścia zapytania, 2. czas wysłania odpowiedzi,
a. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
b. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
c. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
d. informacje o przeglądarce użytkownika,
e. Informacje o adresie IP
3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

IV. UDOSTĘPNIENIE DANYCH.
1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.