CLEARLIGHT

czym jest?

Współczesna medycyna dysponuje wieloma metodami terapeutycznymi walki ze zmianami powstałymi wskutek trądziku. Ponieważ przyczyny i patomechanizm choroby nie są jednorodne sposób leczenia należy zawsze dostosować indywidualnie do potrzeb i reakcji chorego. Leczenie trądziku niezależnie od jego stopnia nasilenia jest procesem długotrwałym, wymagającym znacznej cierpliwości i zrozumienia ze strony pacjenta. Regularne stosowanie zaleconej terapii i konsultowanie wszelkich wątpliwości z lekarzem prowadzącym jest niezbędnym elementem powodzenia. Należy pamiętać, że każdej terapii mogą towarzyszyć objawy uboczne, które często opóźniają pożądany efekt, czasem wymagają zmiany sposobu leczenia.

Proponowana przez Epi-Centrum – po raz pierwszy w Polsce – nowatorska metoda APC (acne photo-clearing) systemem ClearLight oparta jest na spostrzeżeniu, że bakteriobójcze działanie światła słonecznego znacznie poprawia u większości chorych stan skóry trądzikowej. Lampa emituje światło koloru niebieskiego o długości fali 405-420 nm., które posiada jeszcze wszelkie właściwości bakteriobójcze promieniowania ultrafioletowego, a nie ma już jego możliwości negatywnego wpływania na skórę. Światło niszczy szybko namnażające się bakterie odpowiedzialne za zmiany zapalne w trądziku (działa podobnie do antybiotyków, które stosowane miejscowo lub ogólnie mogą jednak wywoływać szereg objawów niepożądanych). Badania przeprowadzone w wielu ośrodkach na świecie wykazały osiągnięcie trzy razy szybszych efektów leczenia systemem ClearLight, niż w przypadku tradycyjnych metod (wyraźna poprawa zmian – 60%-80% – po serii naświetlań przeprowadzonych w ciągu 4 tygodni).

WSKAZANIA

Bardzo spektakularne efekty uzyskuje się w leczeniu tą metodą trądziku ze zmianami ropnymi. Zauważono także, że istnieje grupa ok.20% pacjentów nie reagująca na tę terapię, co wstępnie bardzo trudno przewidzieć.

PRZECIWSKAZANIA

Zabiegów metodą APC nie przeprowadzamy:

  • u osób chorujących na choroby przebiegające z nadwrażliwością na światło
  • u osób stosujących leki światło-uczulające
  • u kobiet w ciąży.

Zabiegi naświetlania nie są obciążone żadnymi objawami ubocznymi, nie mają negatywnego wpływu na skórę i sposób życia pacjentów. Wyniki terapii można wzmacniać przez zastosowanie innych uznanych metod leczenia.

NA CZYM POLEGA ZABIEG?

Standardowa terapia polega na serii ośmiu, trwających 10-15 minut, naświetlań odbywanych w odstępach 2-3 dniowych. Po 2-3 pierwszych zabiegach może nastąpić przejściowe pogorszenie stanu skóry. Wyraźne efekty widoczne są po zakończeniu terapii, a działanie trwa jeszcze mimo jej zakończenia. Ponieważ działanie antybakteryjne jest tylko jednym z etapów leczenia, pacjent powinien nadal pozostawać pod kontrolą lekarską stosując się do zaleceń pielęgnacji skóry, a w razie konieczności szybko wdrożyć niezbędne leczenie zapobiegające nasileniu się zmian. Szybko podjęta i właściwie prowadzona terapia zmian trądzikowych powoduje nie tylko poprawę wyglądu skóry i zapobieżenie powstawania szpecących blizn pozapalnych, ale także nie dopuszcza do powstawania istotnych, w okresie kształtowania się młodego człowieka, zaburzeń w sferze psychospołecznej.

W czasie konsultacji poprzedzającej zabieg należy porozmawiać z lekarzem o spodziewanych i możliwych efektach zabiegu, o możliwościach spełnienia oczekiwań, a także o wszystkich okolicznościach i wątpliwościach związanych z tą nowoczesną i bezpieczną metodą usuwania trądziku.

JAKIE PROBLEMY ROZWIĄZUJE?

zarezerwuj wizytę

CHCESZ ZAPISAĆ SIĘ NA WIZYTĘ?
REZERWUJ